تلفن : 03132748008-36110

فکس : 03132748009

آدرس کانل تلگرام : nasimbeheshtisfahan@

ایمیل : SYSTEM_NASIMB@YAHOO.COM

آدرس : اصفهان - چهار باغ خواجو - نبش شهدای خواجو

کد پستی : 8153713351

سایت رسمی : www.nbe24.ir